Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Zwroty i wymiany

Zwrot produktów (prawo odstąpienia od umowy - dotyczy Konsumentów)

1. Klient (Konsument) ma prawo odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie można złożyć e-mailem, listownie, faxem, bądź pismem załączonym do przesyłki zwrotnej. Pomocny może być formularz oświadczenia, który można pobrać tutaj! Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument zatem musi poinformować nas o swojej decyzji:

ACCESS NET S.C
ul. Kościelna 71, 44-266 Świerklany
tel.: 32 440 83 00
e-mail: sklep@elektroekspert.com.pl

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Powinien być kompletny, najlepiej w fabrycznym opakowaniu (jeżeli to możliwe), nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient. Zwrotu można dokonać przykładowo:

a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 7 - 15 lub

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki ponosi Klient.

c) za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej przez przesłanie Towaru na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy firma Cyfronika zwraca klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Cyfronikę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma Cyfronika została poinformowana o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności firma Cyfronika dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, (przypadku dokonania płatności za  zakupiony towar w drodze e-przelewu, za pośrednictwem PayPal lub PayU, firma Cyfronika dokonuje zwrotu pieniędzy przy wykorzystaniu tego samego kanału płatności, poprzez który dokonano zapłaty, a w pozostałych przypadkach na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Firma Cyfronika może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego przedmiotu.

Proszę towar odesłać lub przekazać na adres:

ACCESS NET S.C
ul. Kościelna 71, 44-266 Świerklany

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował firmę Cyfronika o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W przypadkach szczególnych możliwe są negocjacje - należy skontaktować się z obsługą sklepu.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

10)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Witryna stworzona na platformie